top of page

טופס הרשמה לאתר החמ"לים

תודה שפניתם להירשם לאתר "חמ"לים" מטרת האתר להוות מאגר עדכני ו'נושם' של החמ"לים, קווי הסיוע, העמודות ומוקדי המידע המרכזיים בישראל. האתר יאפשר חיפוש אפקטיבי וקבלת סיוע, וכן יתרום למניעת כפילויות וחוסר סדר במאמצי הסיוע השונים בישראל. בנוסף, מטרתנו ליצור רשת יעילה של שיתופי פעולה בין מנהלי חמ"לים, וכך לשפר את היעילות והאפקטיביות של מאמצי הסיוע, מתוך הבנה כי אנחנו נכנסים לתקופה ממושכת של שגרת חירום, שדורשת ניהול משאבים מבוסס מידע ואורך רוח. אנא מלאו בקפידה את המידע אודות הארגון/ חמ"ל שלכם. שימו לב- פרטים אישיים או רגישים יוסתרו מהציבור וישמשו את המערכת בלבד. ייתכן כי נציג מטעם האתר יצור קשר אתכם לטובת וידוא האמינות והדיוק של המידע. תודה על שיתוף הפעולה, ושנדע ימים שקטים יותר.

ניתן לבחור כמה תחומים

באילו תחומים עוסק החמ"ל/ התארגנות?

אזור גיאוגרפי
סוג ההתארגנות
סקטור

שדות לשימוש פנימי

שימו לב- שדות אלו לשימוש צוות האתר בלבד ולטובת טיוב המידע ויצירת קישוריות בין מנהלי חמ"לים שונים. מידע זה לא יהיה גלוי לציבור.

שליחה

טקסט לשגיאה

bottom of page